Blog Archive

Rabita เวลาเปิด-ปิด, รีวิว & รูปภาพ 2024 Trip Com

นำท่านชม ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่มีความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งแต่ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลี โดยสารรถไฟที่สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป สู่ จูงเฟรา พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน ณ La Vallee Village Outlet อิสระสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งตามอัธยาศัย พิเศษ!! ยุโรปตะวันออก เป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไม่แพ้ที่ไหน ๆ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงาม […]

View Article