Blog Archive

วิกิพีเดียเศรษฐกิจไทย

ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโลกของ IMD ประจำปี 2566 ประเทศไทยรั้งอันดับที่ 30 จาก sixty four ประเทศเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอันดับที่ 16 รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพอันดับที่ 24 และการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพทางธุรกิจอันดับที่ 23 มีส่วนช่วยให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะอยู่ในอันดับที่ 43 แต่ผลการดำเนินงานโดยรวมของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางทางธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแสวงบุญของชาวพุทธในหมู่คนไทย […]

View Article